image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
חומרים אורגניים
סופה לינק

סופה לינק הינו פטנט עולמי להחזרת תערובות הדשנים למצב של מסיסות במקרה של הפרדה או שקיעת דשנים העלולה להיווצר ע"י השילוב של יסודות קורט ותמיסות דשן N.P.K., ללא השפעה משמעותית על רמת ה pH. כיצד פועל הסופה לינק?
ריאקציה כימית חריפה נוצרת כאשר עקבות של יסודות הכוללים אבץ, ברזל, מנגן, מגנזיום, סידן, נחושת ובור באים במגע עם יסודות אחרים, היוצרת מלחים בלתי מסיסים. סופה לינק מפריד יסודות אלו באמצעות תהליך המנתק את היונים והופך אותם למסיסים וזמינים.
סופה לינק גם מיטיב כאשר מערבבים חומרי הדברה ודשנים, ונוצרת תגובה לא אורגנית, ע"י ניטרול ריאקציה זו.
סופה לינק יעיל בטיפול במשקעים הנוצרים בקווי טפטוף ומערכות התזה.
סופה לינק הינו חומר 100% אורגני ואינו מסוכן.


קבצים מצורפים:
ברושור
M.S.D.S
תווית
Site Map