image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
חומרי הדברה
קומולוס

גרגירים רחיפים המכילים 80% גופרית להדברת קמחון, קמחונית ואקריות
(חטטים, עיוותים וחלודה) בגידולים שונים. יתרונות קומלוס:
אפקטיבי גם בטמפ' נמוכות יותר.
קומולוס הינו מוצר איכותי יותר, יעיל יותר אשר פחות מלכלך את הפרי.
קומולוס מתאים לשימוש בחקלאות אורגנית.
גודל הגרגרים מאפשר הפחתה של הפיטוטוקסיות והגברה של הפעילות הביולוגית.
קומלוס מגביר את הצימוח ומגביר את הסיכוי להתפתחות צמח בריא ע"י הגברת הפוטוסינתזה.
משפר את צבע העלים והפירות.
משפר את תכולת החלבון בדגניים ואת הליגניפקציה בגפן.
משפר את היבולים בגידולים כמו חיטה, שעורה, וסלק בשיעור של 10%.
מתאים לשימוש בגידולי שדה, ירקות ופירות שונים.


קבצים מצורפים:
M.S.D.S
תווית
אישור חקלאות אורגנית
Site Map