image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
חומרי הזנה
פרוקול 6% ברזל כילאטי

אפקטיבי גם בטמפ' נמוכות יותר.
שחרור מהיר של הברזל לצמח.
משפר את התפתחות השורשים.
קצב התפרקותו מהיר מאוד ולפיכך יש לתת אותו במנות קטנות לעיתים תכופות.
ניתן לרסס אותו בגידולים השונים .
מתאים במיוחד לתקופות קרות שבהן ברזל בהדשיה לא נקלט ע"י הצמח וכן בקרקעות בהן רמת הגיר גבוהה מאוד וקשה לקבל תגובה דרך הקרקע.
מיושם בשטח פתוח, פרחים, ירקות, מטעים ופרדסים וכן בבתי צמיחה , הן במצע מנותק והן בגידול על הקרקע.


קבצים מצורפים:
M.S.D.S
תווית
ברושור
Site Map