image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
חומרי הדברה
בוטניגארד

בוטניגארד הינו תכשיר המיועד להדברת מזיקים בחקלאות האורגני.
בוטניגארד, המכיל פטרייה ידידותית הפועלת כקוטל מגע, הפטריה: Beauveria bassiana נובטת על גבי החרק ותוקפת אותו. פטריה זו מצויה בטבע, אך בתכשיר בודד הזן אשר תוקף באופן סלקטיבי חרקים בעלי גוף רך כנימות עש טבק, אקריות, כנימות עלה וכו'.
לבוטניגארד מינימום ימי המתנה עד לקטיף מיום ריסוס התכשיר, והוא מהווה תכשיר ידידותי ביותר לצמח ולסביבה.
את התכשיר מומלץ לרסס בנפח ריסוס גבוה, והמועד המומלץ הינו בשעות הבוקר המוקדמות או אחה"צ. כמו כן, יש להכין את המרסס רק ביום הריסוס (על מנת למנוע את תמותת הנבגים). המינון המומלץ נע בין 0.1% ל 0.5%, תלוי במזיק המודבר וברמת הנגיעות.


קבצים מצורפים:
MSDSBGardES
ביקורת בהשוואה לטיפול
תווית
ברושור
Site Map