image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
חומרי הדברה
פעיל אבקת פחם פעיל המונעת נזקים לצמח
אבקת פחם פעיל דקה ביותר הסופחת אליה חומרי הדברה ומונעת נזקים לצמח, הנובעים משאריות של חומרים שנותרו במרסס כתוצאה משימוש קודם ואשר נשטפו ע"י המים.


קבצים מצורפים:
פעיל דף מידע
ברושור
Site Map