image צור קשר image English
דף הבית
מוצרים
חומרי הזנה
חומרי הדברה
חומרים אורגניים
זרעים
אחרים
פרופיל החברה
איכות סביבה
ידע וניהול חקלאי
מחקר ופיתוח חקלאי
יצרנים המיוצגים על ידנו
קישוריםpowered by
זרעים
זרעי פלפל
זני זרעי פלפל
מתוק - נועה V-214 טיפוס "בלוקי" אדום
מתוק - 288 טיפוס "בלוקי" צהוב
מתוק - ניר טיפוס "בלוקי" צהוב
מתוק - לאונרדו 244 בכיר, טיפוס "בלוקי" אדום
מתוק - עמרי טיפוס "בלוקי" אדום
חריף - מורנו 493


קבצים מצורפים:
דף מידע זרעי פלפל
Site Map